PAGE SETUP
Orijentacija stranice /PAGE ORIENTATION/ - PAGE SETUP dijalog prozor

Imaju dvije vrste orijentacije papira portret /PORTRAIT/ i pejzaž /LANDSCAPE/.

Slike 1. Portret /PORTRAIT/

Slika 2. pejzaž /LANDSCAPE/

Orijentacija stranice /PAGE ORIENTATION/ se može birati iz PAGE SETUP dijalog prozor koji se otvara iz PAGE LAYOUT tab, PAGE SETUP grupa, PAGE SETUP DIALOG BOX LAUNCHER .

Orijentacija stranice /PAGE ORIENTATION/ - PAGE SETUP dijalog prozor, postupak:

 1. PAGE LAYOUT tab.
 2. PAGE SETUP grupa.
 3. PAGE SETUP DIALOG BOX LAUNCHER .
 4. PAGE SETUP dijalog prozor.
 5. PAGE tab.
 6. Orientation grupa.
 7. Izabrati PAGE ORIENTATION Radio dugme:
  - Portret /PORTRAIT/
  - Pejzaž /LANDSCAPE/
 8. Kraj.

N a p o m e n a:
   Orijentacija stranice /PAGE ORIENTATION/ može biti:

 • PORTRAIT
 • ili LANDSCAPE.

Parametri stranice /PAGE SETUP/     Index