MICROSOFT EXCEL - Parametri stranice
Nova stranica /PAGE BREAK iz trake /RIBBON/

Korisnik može dodati novu stranicu /PAGE BREAK/. Prikaz na ekranu je isprekidana linija za red /ROW/, a na štampaču to je prelazak na novu stranicu.

Slike 1. Bez prelaska na novu stranicu /REMOVE PAGE BREAK/

Slika 2. Prelazak na novu stranicu /INSERT PAGE BREAK/

Nova stranica /PAGE BREAK iz trake /RIBBON/, postupak:

  1. PAGE LAYOUT TAB;
  2. PAGE SETUP grupa;
  3. BREAKS dugme;
  4. Odabrati opciju INSERT PAGE BREAK;
  5. Kraj

Parametri stranice   Index