PAGE SETUP
Veličina stranice /PAGE SIZE/- PAGE SETUP dijalog prozor

Veličina stranice /PAGE SIZE/ može se izabrati iz PAGE SETUP dijalog prozora /PAGE SETUP DIALOG BOX/. PAGE LAYOUT tab, PAGE SETUP grupa, izabrati PAGE SETUP DIALOG BOX LAUNCHER . Otvara se PAGE SETUP dijalog prozor. PAGE TAB i u listi PAPER izabrati veličinu papira.

Veličina stranice /PAGE SIZE/- PAGE SETUP dijalog prozor, postupak:
  1. PAGE LAYOUT tab.
  2. PAGE SETUP grupa,
  3. PAGE SETUP DIALOG BOX LAUNCHER.
  4. PAGE SETUP dijalog prozor.
  5. PAGE tab.
  6. Izabrati veličinu papira.
  7. Kraj.

Parametri stranice /PAGE SETUP/     Index