Kolona /COLUMN/
Dodavanje kolone - desni klik /INSERT COLUMN - RIGHT CLICK/

Korisnik može dodati kolonu i desnim klikom na dugme kolone /INSERT COLUMN - RIGHT CLICK/. Izabrati INSERT opciju iz menija prečice.

Dodavanje kolone - desni klik /INSERT COLUMN - RIGHT CLICK/, steps:

  1. Select a column header in this example B.
  2. Desni klik na selektovanu kolonu /RIGHT CLICK/ .
  3. Menija prečice /SHORTCUT MENU/ se otvara.
  4. INSERT opcija.
  5. EXCEL će dodati novu kolonu.
  6. Kraj.

Kolona /COLUMN/    Index