Dijelovi radne sveske /WORKBOOK/
Kolona /COLUMN/

Vertikalni prostor od vrha do dna naziva se kolona . Slova na vrhu kolone se koristi za oznaku kolone i to je zaglavlje kolone /COLUMN HEADINGS/. Kolone se razlikujemo po slovima. Oznake kolona počinju sa A do Z i zatim nastavljaju AA, AB, AC itd . Broj kolona i redova koje možet imati u radom listu je ograničen sa mogućnostima memorije i resursa računarskog sistema. Kolona /COLUMN/ se može dodati ili (obrisati), premjestiti, kopirati, promjeniti širina, ...


Slika 1. Zaglavlje kolone /COLUMN HEADINGS/

Slika 2. Kolona /COLUMN/

Kolona /COLUMN/

Izbor kolone klikom na zaglavlje kolone /COLUMN HEADINGS/, postupak:

  1. Postaviti pokazivač miša na zaglvalje kolone /COLUMN HEADINGS/ koji mijenja izgled;
  2. Klik na zaglavlje;
  3. Kraj;

Izbor parametara kolone /COLUMN/:

Radna sveska /WORKBOOK/    Index