Kolona - /COLUMN WIDTH/
Promjena prikaza podataka #### /VISIBLE-UNVISIBLE CELL CONTENT/

Promjenom širine kolone može doći do nemogućnosti prikaza podatka i tad se pojavljuje znak ####:

Promjenom širine ćelije moguć je prikaz sadržaja.

Promjena prikaza podataka ####, postupak:

  1. Izabrati kolonu/ćeliju /Select COLUMN HEADINGS/.
  2. Smanjenjem širine kolone ne vide se podaci u redu 1, 2, 3, 4, (kod nevidljivog sadržaja pojavljuje se ####).
  3. Dvostrukim klikom na liniju razdvajanja zaglavlja kolona kolona se proširuje prema najdužem podatku.
  4. Kraj.

Kolona /COLUMN/    Index