Column
Širina kolone - FORMAT dugme /COLUMN WIDTH - FORMAT BUTTON/

Širina kolone se može mijenjati sa WIDTH opcija iz FORMAT menija, koji se otvara iz CELLS grupe FORMAT dugme u HOME TAB.

Širina kolone - FORMAT dugme /COLUMN WIDTH - FORMAT BUTTON/ , postupak:

 1. Označiti zaglavlje/dugme kolone /COLUMN HEADER(S)/ .
 2. HOME TAB.
 3. CELLS grupa.
 4. FORMAT dugme
 5. .
 6. FORMAT COLUMN WIDTH opcija.
 7. COLUMN WIDTH dijalog prozor se pojavljuje.
 8. Otkucati vrijednost širine kolone /COLUMN WIDTH/.
 9. OK dugme.
 10. Širina kolone je izmjenjena.
 11. Kraj.

Kolona /COLUMN/    Index