ROW
Brisanje reda sekundarnim tasterom miša /DELETE ROW - RIGHT CLICK/

Brasanje reda /DELETE ROW / sekundarnim tasterom miša /RIGHT CLICK/, izborom DELETE opcija iz manija prečice /SHORTCUT MENU/.

Brisanje reda sekundarnim tasterom miša /DELETE ROW - RIGHT CLICK/, postupak:

  1. Označiti zaglavlje/dugme reda u ovom primjeru 2.
  2. Sekundarni taster miša /RIGHT CLICK/.
  3. Otvara se mini prečice.
  4. DELETE opcija.
  5. Red je obrisan.
  6. Kraj.

Red /ROW/    Index