Dijelovi radne svekse/WORKBOOK/
Red /ROW/

Red /ROW/ je definisan kao horizontalna grupa ćelija .. Broj sa lijeve strane se koristi za oznaku reda, tako je red da označeno. Redovi su numerisiani od 1 do 1,048,576. Koloni / Redu možemo da mijenjamo i veličinu i visinu. Kolona/red /COLUMN&ROW/ se može dodati ili (obrisati), premjestiti, kopirati, promjeniti širina, ...


Slika 1. Zaglavlje reda /ROW HEADINGS/

Kolona /COLUMN/

Izbor reda klikom na zaglavlje reda /ROW HEADINGS/, postupak:

 1. Postaviti pokazivač miša na zaglvalje reda /ROW HEADINGS/ koji mijenja izgled;
 2. Klik na zaglavlje;
 3. Kraj;

Prikaz rada sa redom /ROW/:

 1.    Označavanje reda
 2.    Promjena visine reda
 3.    Visina reda /ROW HEIGHT/ - traka /RIBBON/, FORMAT dugme
 4.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ - Izabran red
 5.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ - Izabrana ćelija
 6.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ sekundarnim tasterom miša /RIGHT CLICK/
 7.    Visina reda /ROW HEIGHT/ - zaglavlje-dugme reda /HEADINGS/
 8.    Brisanje reda /DELETE ROW - RIBBON, DELETE/
 9.    Brisanje reda sekundarnim tasterom miša /DELETE ROW - RIGHT CLICK/

 10. Primjeri /EXAMPLES/
 11.    Dodavanje reda /INSERTING ROW/ - Primjer 01
 12.    Brisanje reda /DELETING ROW/ Primjer 02

 13.    Primjeri 1 /COLUMN-ROW/

Radna sveska /WORKBOOK/    Index