Kolona /COLUMN/
Brisanje kolone /DELETE COLUMN - RIBBON, DELETE/

Ponekad treba obrisati kolonu /DELETE COLUMN/ u postojećem radnom listu. Brisanje kolone /DELETE COLUMN/ ima za posljedicu brisanje svih podataka te kolone, zato obazrivo sa ovom aktonvošću. Postupak brisanja se izvodi na slijedeći način. Klikne se na zaglavlje željene kolona ili kolona ili se izabere ćelija (da bude aktivna ćelija) u koloni koju brišemo. HOME TAB, CELL grupa, strelica na dole uz DELETE dugme . Zatim se u DELETE meniju bira opcija DELETE SHEET COLUMNS. Ovo ima za posljedicu trenutno brisanje kolone i pomjeranje kolone sa desne strane na mjesto izbrisane kolone. Kolona sa desne strane dobija novo ime a sve formule se ažuriraju prema novoj numeraciji.

Brisanje kolone /DELETE COLUMN - RIBBON, DELETE/, postupak:

  1. Označiti kolonu u koju želimo obrisati ili klik na ćeliju u željenoj koloni;
  2. HOME TAB.
  3. CELLS grupa.
  4. Kllik na strelicu na dole /DOWN ARROW/ uz DELETE dugme u CELL grupi;
  5. Otavara se meni;
  6. DELETE SHEET COLUMNS opciju;
  7. EXCEL briše kolonu koju ste selektovali i na njeno mjesto pomjera kolona sa desne strane;
  8. Kraj.

Kolona /COLUMN/    Index