abc Microsoft EXCEL 2010 - Kolona /COLUMN/
Dodavanje kolone /INSERT COLUMN - RIBBON, INSERT BUTTON/

Ponekad treba dodati kolonu u postojeći radni list. Dodavanje kolone /INSERT COLUMN/ se izvodi na slijedeći način. Izabrati aktivnu ćeliju u koloni sa čije lijeve strane dodajemo kolonu ili kliknuti na zaglavlje kolone. HOME TAB, CELL grupa, strelica na dole uz INSERT dugme . Zatim izaberati COLUMNS u INSERT meniju /INSERT MENU/. Ovo ima za posljedicu trenutno dodavanje kolone lijevo od kolone sa aktivnom ćelijom ili selektovane kolone.

Slika 1. Prije dodavanja kolone

Slika 2. Poslije dodavanja kolone

Dodavanje kolone /INSERT COLUMN - RIBBON, INSERT BUTTON/, postupak:

  1. Označiti kolonu u kojemu želimo dodati novu kolonu;
  2. HOME TAB;
  3. CELLS GROUP;
  4. INSERT dugme ;
  5. INSERT SHEET COLUMNS opcija;
  6. Kraj.

N a p o m e n a:
- Za savaku izabranu kolonu /SELETED COLUMN/ EXCEL će dodati po jednu kolon.
- Kao što se vidi dodaje se prazna kolona u elektronsku tabelu. Ovo ima za posljedicu na formule tako da se automatski ažurira oznake u formuli i ne mijenja se vrijednost rezultata. Na primjer ćelija C3 je bila C2+A3. Poslije dodavanja ćelija C3 postaje D3 a formula glasi D2+A3. Detaljniji opis je u dijelu o formulama i adresiranju.

Kolona /COLUMN/    Index