abc Microsoft EXCEL 2010 - Kolona /COLUMN/
Dodavanje kolone /INSERT COLUMN - RIBBON, INSERT BUTTON/ 2

Ponekad treba dodati kolonu u postojeći radni list. Dodavanje kolone /INSERT COLUMN/ se izvodi HOME trake, CELLS dugme pa izabrati INSERT dugme i na kraju INSERT SHEET COLUMNS opcija.

Slika 1. Prije dodavanja kolone

Slika 2. Poslije dodavanja kolone

Dodavanje kolone /INSERT COLUMN - RIBBON, INSERT BUTTON/ 2, postupak:

  1. Označiti kolonu u kojemu želimo dodati novu kolonu;
  2. HOME TAB.
  3. CELLS grupa.
  4. Strelica uz INSERT dugme
  5. INSERT SHEET COLUMNS opcija.
  6. Kraj.

N a p o m e n a: Kao što se vidi dodaje se prazna kolona u elektronsku tabelu. Sadržaj tabele se pomjera desno od izabrane kolone.

Kolona /COLUMN/    Index