CELL
Brisanje ćelije /DELETING CELL/

Brisanje ćelije /DELETING CELL/ iz trake /RIBBON/, je iz HOME trake u CELLS grupi, izabrati DELETE dugme i DELETE CEll opcija.

Brisanje ćelije /DELETING CELL/, postupak:

 1. Izabrati ćeliju ili grupu ćelija .
 2. HOME TAB.
 3. CELLS grupa.
 4. Klik DELETE dugme .
 5. Klik DELETE CELL.
 6. Izabrati pomjeranje ćelija u lijevo - SHIFT CELL LEFT radio dugme
  ili izabrati pomjeranje ćelija na gore SHIFT CELL UP radio dugme...
  ili izabrati dodavanje novog reda ili kolone DELETE ROW ili COLUMN.
 7. OK dugme.
 8. Kraj.

N a p o m e n a:
    Sadržaj ćelije će biti obrisan pritiskom tasterar DELETE na tastatrui >>.

Ćelija /CELL/    Index