Excel 2010 - Rad sa ćelijom
ćelije

Ćelija se može dodati dodavanjem novog reda, kolone ili ćelije.

Presjek reda i kolone se zove ćelija /CELL/ .
Svaka ćelije ima jedinstvenu adresu i sastoji se od slova kolone /COLUMN LETTER/ i broja reda /ROW NUMBER/. Na slijedećoj slici je ćelija A1 označena kao aktivna ćelija /ACTIVE CELL/.

Aktivna ćelija /ACTIVE CELL/ prihvata aktivnosti tatature..

Skupina ćelija se u EXCEL-u zove opseg ćelija /CELL RANGE/. Opseg se označava sa gornjom lijevom ćelijom i donjom desnom ćelijom. Na slijedećoj slici opseg je C3:F5.

Priimjer 1:
Ćelija u gornjem lijevom uglu je označen A1(kolona A,red 1)

Priimjer 2:
Presjek kolone D i reda 5 je ćelija D5.

Priimjer 3:
Grupa ćelija od ćelije C3 do ćelije F5 je označena kao opseg /RANGE/ C3:F5.

Svaka od ćelija može sadržavati :

 • numeričku - brojnu vrijednost
 • alfanumeričku virjednost - tekst
 • formulu koja predstavlja relaciju brojeva ili brojeva u drugim ćelijama.

Vrijednost /VALUES/ (brojevi) mogu predstaviti bilo koju vrstu podatka (cijena, kvalitet, podatak o vremenu, rezultat, itd.)
Labela radi lakšteg rada EXCEL omogućuje da se ćelijama pridruži label i da se navodi u formulama labela a ne oznaka ćelije. Na primjer: odnos promjene, prosjek itd.

Ćelija /CELL/:

 1.    Aktivna ćelija /ACTIVE CELL/
 2.    Opseg ćelija /CELL RANGE/
 3.    Brisanje podataka /ERASING DATA/
 4.    Premještanje sadržaja ćelije /MOVING CELL CONTENT/
 5.    Dodavanje ćelije /INSERTING CELL/
 6.    Dodavanje ćelije /INSERTING CELL/ 2
 7.    Dodavanje ćelije - desni klik /INSERTING CELL - RIGHT CLICK/
 8.    Brisanje ćelije /DELETING CELL/

 9.    Primjeri 2 /CELL/

Index