CELL
Dodavanje ćelije /INSERTING CELL/

Za dodavanje ćelije /INSERTING CELL/ izabrati CELL opciju u INSERT meniju. Excel će otvoriti INSERT dijalog prozor:

RADIO dugmad

Description

SHIFT CELLS RIGHT

Pomjera ćeliju na desno od izabrane ćelije

SHIFT CELLS DOWN

Pomjera ćeliju na dole od izabrane ćelije.

ENTIRE ROW

Dadaje novi red i pomjera na dole sve redove od izabranog reda.

ENTIRE COLUMN

Dadaje novu kolonu i pomjera na desno sve kolone od izabrane kolone.

 

Dodavanje ćelije /INSERTING CELL/, postupak:

 1. Izabrati ćeliju ili grupu ćelija .
 2. HOME TAB.
 3. CELLS grupa.
 4. Klik INSERT.
 5. Klik INSERT CELL.
 6. Izabrati pomjeranje ćelija na desno - SHIFT CELL RIGHT radio dugme
  ili izabrati pomjeranje ćelija na dole SHIFT CELL DOWN radio dugme...
  ili izabrati dodavanje novog reda ili kolone INSERT NEW ROW OR COLUMN.
 7. OK dugme.
 8. Kraj.

Ćelija /CELL/    Index