CELL
Brisanje naziva ćelija /DELETE NAME BOX/

Korisnik u EXCEL-u može brisati imen skupine ćelija /DELETE NAME BOX/.

Brisanje naziva ćelija /DELETE NAME BOX/, postupak:

 1. Označiti imenovanu skupinu ćelija /NAME BOX/).
 2. FORMULE TAB
 3. DEFINED NAMES grupa.
 4. NAME MANAGER dugme.
 5. NAME MANAGER dijalog prozor.
 6. Izabrati ime /NAME BOX/.
 7. DELETE dugme.
 8. Potvrditi izbor za brisanje naziva.
 9. OK dugme.
 10. CLOSE dugme.
 11. Provjera liste imena.
 12. Obrasni naziv ćelije nije više u listi naziva.
 13. Kraj.

Ćelija /CELL/    Index