Dodatak /APPENDIX/
Smanjenje broja decimalnih mijesta /DECREASE DECIMAL/

Smanjenje broja decimalnih mijesta /DECREASE DECIMAL/ , postupak:

  1. Označiti ćeliju (grupu celija);
  2. Klik na dugme smanjenje broja decimalnih mijesta /DECREASE DECIMAL/ ;
  3. Računar smanjuje broj decimalnih mijesta;
  4. Kraj.

    Index