abc Microsoft EXCEL 2010 - Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/ 02

Parametri poravnanja /ALIGNMENT/ se u mogu birati iz trake /RIBBON/, HOME tab, ALIGNMENT grupa. Podešavanje se izvodi u jednoj ćeliji, grupi ćelija ili povezanim /MERGE/ ćelijama. Parametri poravnanje su horizontalni i vertikalni:

 • Horizontalno
  Lijevo /LEFT/, Desno /RIGHT/, Centrirano /CENTER/;
 • Vertikalno:
 • Vrh /TOP/, Sredina /MIDDLE/, Dno /BOTTOM/;

Izbor parametara broja iz FORMAT CELLS dijalog prozora, postupak:

 1. Upisati željeni tekst;
 2. Označiti grupu ćelija;
 3. HOME TAB ;
 4. ALIGNMENT grupa:
 5. MERGE&CENTER dugme;
 6. Po potrebi povezati ćelije / MERGE CELLS/ (može iz trake /RIBBON/).
 7. MERGE&CENTER dugme;
 8. Odabrati željene parametre:
 9. Kraj.

Poravnanje /ALIGNMENT/   Uređenje podataka u ćeliji    Index