Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Poravnanje /ALIGNMENT/


Parametri poravnanja /ALIGNMENT/ se u mogu birati iz trake /RIBBON/, HOME tab, ALIGNMENT grupa. Podešavanje se izvodi u jednoj ćeliji, grupi ćelija ili povezanim /MERGE/ ćelijama. Parametri poravnanje su horizontalni i vertikalni:

Parametri uređenja se mogu birati iz ALIGMNEMT grupe ili iz FORMAT CELL dijalog prozora:

alignment_group
Slika 1. ALIGNMENT grupa

 

Poravnanje /ALIGNMENT/ iz FORMAT CELLS dijalog prozora, postupak:

  1. HOME TAB
  2. ALIGNMENT grupa.
  3. Izabrati dugme za poravnanje.
  4. Kraj.


Slika 2. FORMAT CELL - ALIGNMENT TAB

Poravnanje /ALIGNMENT/ iz FORMAT CELLS dijalog prozora, postupak:

  1. HOME TAB
  2. ALIGNMENT grupa.
  3. Otvoriti FORMAT CELLS dijalog prozor.
  4. Izabrati parametre.
  5. Kraj.

Uređenje podataka u ćeliji    Index