Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Orijentacija teksta - Orijentacija teksta iz RIBBON-a

Formatiranje teksta - izbor orijentacije u Excel 2010 se može izvesti i iz RIBBON-a. Klikom na dugme otvara se meni za izbor orijentacije:

orijentacija
Slika 1. Meni orijentacije /ORIENTATIONS/

formatiranje_teksta_iz_ribbona_06

Formatiranje teksta - Orijentacija teksta iz RIBBON-a, postupak:

  1. Upisati željeni tekst;
  2. U RIBBON-u HOME TAB ALIGNMENT grupa;
  3. Dugme izbora smjera ispisa ORIENTATION oritantation;
  4. Izabrati željene smjer ispisa;
  5. Kraj.

Uređenje podataka u ćeliji    Poravnanje /ALIGNMENT/    Index