Formula - jednačina /Formula - equation /=/
Klik na ćeliju za upis oznake ćelije 1

Korisnik ima mogućnost da umjesto da kuca oznake ćelije da za vrijeme upisa izraza klikne na ćeliju i na taj način EXCEL upisuje oznaku ćelije na to mjesto u izrazu.

Klik na ćeliju za upis oznake ćelije 1, postupak:

 1. Izarati čeliju (npr. A3).
 2. Na tastaturi upisati vrijednost (npr. 2).
 3. Pritisnuti tiku Enter za potvrdu upisane vrijednosti.
 4. Izabrati čeliju (npr. A4 već je izabrana).
 5. Na tastaturi upisati vrijednost (npr. 3).
 6. Pritisnuti tiku Enter za potvrdu upisane vrijednosti.
 7. Izabrati čeliju za upis izraza (npr. C5).
 8. Na tastaturi izabrati znak =, početak aritmetičkog izraza.
 9. Klikom na ćeliju u aritmetički izraz se upisuje oznaka ćelije (npr. A3).
 10. Na tastaturi izabrati operator (za sabiranja +).
 11. Klikom na ćeliju u aritmetički izraz se upisuje oznaka ćelije (npr. A4 to je izraz =A3+A4).
 12. Pritisnuti tipku Enter je znak Excelu da je upisan izraz, da izračuna rezultat i i na ekranu ispisuje rezultat izraza.
 13. Kraj.

Formula - jednačina     Index