Formula - jednačina /Formula - equation /=/

Svaka formula počinje sa znakom jednakosti (=)
Formula može sadržavati različite aritmetičke simbole:

Aritmetičke operacije i operatori:

Aritmetički operacija

Aritmetički operator

Arithmetic operator

Primjer (Example)

Rezultat /RESULT/

Sabiranje /ADDITION/

+ (znak sabiranja - plus)

+ (PLUS SIGN)

1+2
2+5

3
7

Oduzimanje /SUBTRACTION/
Negativna vrijednost /NEGATION/

– (znak oduzimanjua - minus)

– (MINUS SIGN)

4–1
2-5
Negativna vrijednost /NEGATION/
(–1)

3
-3

-1

Množenje /MULTIPLICATION/

* (znak množenju - puta)

* (ASTERISK)

2*3

6

Dijeljenje /DIVISION/

/ (znak dijeljenja - forward slash)

/ (FORWARD SLASH)

2/2

1

Procenat /PERCENT/

% (znak za procenta)

% (PERCENT SIGN)

PERCENT (20%)

 

^ Stepenovanje /EXPONENTIATION/

^ (znak stepenovanja CARET)

^ (CARET)

3^2

9

Naredbe ponovnog unosa su:

  • Popuni na dole /THE FILL DOWN/
  • Popuni desno /THE FILL RIGHT/

    Formule mogu sadržavati:

  • Relativne adrese /RELATIVE REFERENCE/ na druge ćelije. Oznake ćelije sa sa relativnim adresama se mijenjaju pri kopiranju.
  • Apsolutne adrese /ABSOLUTE REFERENCES/ na druge ćelije. Oznake ćelije sa sa apsolutnim adresama se ne mijenjaju pri kopiranju.

Automatsko ponovno izračunavanje znači: kad se vrijednost neke ćelije promjeni EXCEL će ažurirati (ponovno izračunaju) vrijednosti u svim ćelijama koje sadrže izmjenjenu ćeliju.

Ova opcija se može isključiti ako nije potrebna .

Formule - jednakost /=/ linkovi:

Index