Formula - jednačina /Formula - equation /=/
Klik na ćeliju za upis oznake ćelije 2

Korisnik ima mogućnost da umjesto da kuca oznake ćelije da za vrijeme upisa izraza klikne na ćeliju i na taj način EXCEL upisuje oznaku ćelije na to mjesto u izrazu.

Klik na ćeliju za upis oznake ćelije 2, postupak:

  1. Izabrati čelije (npr. B1=3 and C1=4).
  2. Izabrati čeliju (npr. B2).
  3. Na tastaturi izabrati znak =, početak aritmetičkog izraza.
  4. Klikom na ćeliju u aritmetički izraz se upisuje oznaka ćelije (B1).
  5. Na tastaturi izabrati operator (za sabiranja +).
  6. Klikom na ćeliju u aritmetički izraz se upisuje oznaka ćelije (C1to je izraz =B1+C1).
  7. Pritisnuti tipku Enter je znak Excelu da je upisan izraz, da izračuna rezultat i i na ekranu ispisuje rezultat izraza.
  8. Kraj.

Formula - jednačina     Index