Aritmetičke operacije i operatori
Prikaz firmula ili rezultata /SHOW-HIDE FORMULAS/

Excel nudi dva načina prikaza forumala na radnoj površini. Prikaz rezultata /HIDE FORUMLAS/ ili prikaz formula /SHOW FORMULAS/.

Prikaz firmula ili rezultata /SHOW-HIDE FORMULAS/, postupak:

  1. FORMULAS tab.
  2. FORMULA AUDITING grupa.
  3. SHOW FORMULAS dugme.
  4. Prikazuju se forumle.
  5. Ponovnim klikom na SHOW FORMULAS dugme
  6. Prikazuje se rezultat.
  7. Kraj.

Formula - jednačina     Index