Sotiranje /SORT/
SORT dijalog prozor

 

Sortiranje omogućuje sortiranje - uređenje podataka tako da to ne radimo ručno nego to računar izvršava. Proces se izvodi biranjem DATA TAB-a .


Slika 1. DATA TAB, SORT & FILTER grupa

Sortiranje se može vršiti po raznim parametrima naki od njih su azbučni radoslijed, od većeg ka majem, itd.

Sortiranje se mo\e izvesti i iz HOMETAB:


Slika 2. HOME TAB, EDITING grupa

Sve ovo možete vidjeti u slijedećim animacijama:

  1.    Sotiranje - Rastući redostijed od a do z /SORT ASCENDING/
  2.    Sotiranje - Opadajući redoslijed od z do a /SORT DESCENDING/
  3.    Sotiranje - Rastući redostijed od a do z - HOME TAB - SORT & FILTER button
  4.    Sotiranje - Opadajući redoslijed od z do a - HOME TAB - SORT & FILTER button
  5.    SORT dijalog prozor - Rastući redoslijed
  6.    SORT dijalog prozor - Opadajući redoslijed /SORT DESCENDING/
  7.    Sortiranje po tri kriterija

 

Index