Pivot tabela /PIVOT TABLE/
Detaljnost prikaza

Detaljnost prikaza se izvodi klikom na dugmad

Slika 1. Manje detaljan prikaz (za više klik na dugme )

Slika 2. Detaljan prikaz (za manje klik na dugme )

 

Detaljnost prikaza, postupak:

  1. Izabrati ćeliju.
  2. Klik na dugme .
  3. Smanjuje se broj prikazanih elementa.
  4. Klik na dugme .
  5. Povećava se broj prikazanih elementa.
  6. Kraj.

N a p o m e n e: pivot tabele se mogu samo praviti od već postojećih podataka
Podaci za kreiranje Pivot tabele 2

Index