Pivot tabela /PIVOT TABLE/
Prikaz konačnog zbira svih kolona-redova /GRAND TOTAL/

Slika 1. Bez GRAND TOTAL podataka

Slika 2. GRAND TOTAL desno /ON THE ROWS ONLY/

   

Slika 3. GRAND TOTAL dole /ON THE OLUMNS ONLY/

Slika 4. GRAND TOTAL desno i dole /ON THE ROWS AND THE COLUMNS/

 

Prikaz konačnog zbira svih kolona-redova /GRAND TOTAL/, postupak:

  1. PIVOT TABLE TAB.
  2. DESIGN TAB.
  3. LAYOUT grupa.
  4. GRAND TOTALS dugme;
  5. U padajućem meniju odabrati željenu opciju;
  6. Kraj.

N a p o m e n e: pivot tabele se mogu samo praviti od već postojećih podataka
Podaci za kreiranje Pivot tabele 2

Index