Pivot tabela /PIVOT TABLE/
Prikaz podsuma u pivot tabeli /SUBTOTALS/

 

Slika 1. Jedna varijabla za redove

Slika 2. Dvije varijabla za redove

   

Slika 3. Podsume (SUBTOTAL) na vrhu grupe

Slika 4. Podsume (SUBTOTAL) na dnu grupe

 

Prikaz podsuma u pivot tabeli /SUBTOTALS/, postupak:

  1. PIVOT TABLE TAB.
  2. DESIGN TAB.
  3. LAYOUT grupa.
  4. Klik na dugme Subtotals;
  5. U padajućem meniju odabrati željenu opciju;
  6. Kraj.

N a p o m e n e: pivot tabele se mogu samo praviti od već postojećih podataka
Podaci za kreiranje Pivot tabele 2

Index