Pivot tabela /PIVOT TABLE/
Prikazi pivot tabele /PIVOT TABLE REPORT LAYOUT/

Kod Pivot tabela postoji više oblika prikaza Pivot tabele /PIVOT TABLE REPORT LAYOUT/. Iz PIVOT TABLE TAB, izabrati DESIGN TAB a iz LAYOUT grupe izabrati REPORT LAYOUT dugme.


Slika 1. REPORT LAYOUT dugeme

Slika 2. SHOW IN COMPATCT FORM

Slika 3. SHOW IN OUTLINE FORM

   

Slika 4. SHOW IN TABULAR FORM

Slika 5. DO NOT REPEAT ITEM LABELS

 

Prikazi pivot tabele /PIVOT TABLE REPORT LAYOUT/, postupak:

  1. PIVOT TABLE TAB.
  2. DESIGN TAB.
  3. LAYOUT grupa.
  4. Klik na dugme Report Layout;
  5. Odabrati željenu formu;
  6. Kraj.

N a p o m e n e: pivot tabele se mogu samo praviti od već postojećih podataka
Podaci za kreiranje Pivot tabele 2

Index