Pivot tabela /PIVOT TABLE/
Razdvajanje redova u pivot tabelama

 

Razdvajanje redova u pivot tabelama, postupak:

  1. PIVOT TABLE TAB.
  2. DESIGN TAB.
  3. LAYOUT grupa.
  4. Blank Rows dugme;
  5. Izabrati da li ┼żelimo da ima ili nema bjelina između redova;
  6. Kraj.
  7. N a p o m e n e: pivot tabele se mogu samo praviti od već postojećih podataka
    Podaci za kreiranje Pivot tabele 2

Index