PAGE SETUP
Štamanje iz FILE menija /PRINT - FILE MENU - PRINT ITEM/

Štamanje se izvodi iz FILE menija.


Slika 1. Izbor paramatera štampanja /PRINT/

 

Štamanje iz FILE menija /PRINT - FILE MENU - PRINT ITEM/, postupak:
  1. FILE meni.
  2. PRINT opcija.
  3. Izabrati parametre štampanja.
  4. Kraj.

N a p o m e n a: Istovremeni pritiskom na tastere CTRL i P na tastaturi otvara se mogućnost postavljanja parametara štampanja.

Parametri stranice /PAGE SETUP/     Index