Graf - Histogram - Prikaz vrijednosti

Grafički prikaz u EXCEL-u dozvoljava različite prikaze jeda od njih je HISTOGRAM.

Grafički prikaz - Histogram , postupak:

  1. Označiti vrijednosti .
  2. Odabrati CHART dugme .
  3. Izabrati tip grafika - HISTOGRAM.
  4. FINISH dugme.
  5. Kraj.

Iteracije    Index