EXCEL - Iteracije /ITERATIONS/

Primjer korištenja EXCEL-a za izračunavanja trenutnih brzina po formuli:
         

 1. Delta
 2. V0
 3. Zaglavlje tabele i početne vrijednosti varijabli
 4. Ispis formule
 5. Apsolutne adrese varijabli
 6. Vrijednosti promjeljive Delta t
 7. Vrijednosti brzine v
 8. Ponovi za 220 vrijednosti i formula delta t i v
 9. Analiza promjenom vrijednosti
 10. Grafički prikaz
 11. Iteracije - Gafički prikaz - promjena opsega

Index