Brzina /SPEED/
Grafički prikaz promjene brzine

Grafički prikazati promjene brzine prema slijedećoj tabeli:

t

v

1

0

3

1

7

5

11

5

17

3

 

Grafički prikaz postupak:

  1. Ozančiti vrijednosti .
  2. Izabrati x - osu
  3. Promjeniti vrijednosti x ose.
  4. Kraj.

Iteracije    Index