FLASH
Dva objekta

Dvostrukim klikom označava se dio objekta. Samim tim može se i obrisati dio objekta tasterom DELETE

 

Dva objekta, postupak:

 1. Nacrtati objekat.
  Dimenzije objekta (Dimenzije objekta 02)
 2. Dvostruki klik na objekat za izbor /DOUBLE CLICK TO SELECT/
 3. PROPERTIES PANE.
 4. Izbor parametera objekta.
 5. Otkucati na tastaturi WIDTH širina.
 6. Otkucati na tastaturi HEIGHT visina.
  Kopiranje objekta (Kopiranje CTR + miš /CTRL + MOUSE/ )
 7. Kopirati objekat, CTRL + DRAG & DROP.
  Premještanje objekta
 8. Premjestiti objekte (DRAG & DROP).
 9. Kraj.