abc FLASH

OSMOSMJERKA - Okruženje 1_1

Provjerite poznavanje slijedećih termina:

Kreiranje novog dokumenta /CREATE NEW DOCUMENT/

Uvećanje i umanjenje /ZOOM IN & ZOOM OUT/.

Veličina dokumenta (slika bijela).

Boja pozadine /BACKGROUND COLOR/.

Veličina objekta /OBJECT SIZE/.

Pozicija objekta /OBJECT POSITION/

 

 


Izbor-označavanje riječi, postupak:

  1. Klik na prvo slovo riječi (postaje pozadina žuta).
  2. Prevlačenje preko riječi /DRAG & DROP/.
  3. Klik na posljednje slovo (pozadina riječi postaje zelena).

Učenje kroz igru    Index