abc Internet osnove - Quiz bez slika 1. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Računar servera mora biti veći od svih priključenih računara.
Da
Zavisi od servera
Ne