abc Internet osnove - Quiz sa indikatorom bez slika - 1. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove U rańćunaru se ne nalazi _________ modem
eksterni
interni