abc Internet osnove - Quiz sa slikama 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Mreža u kojoj su računari u jednoj kući, zgradi ulici se zove
LAN
MAN
Nema naziva
WAN