WORD 2010 - Okruženje

Bez trake /HIDE RIBBON/WORD 2010 kao i ostale aplikacije u OFFICE 2010 komande su organizovane u traku /RIBBON/. Po potrebi može se uključiti ili isključiti prikaz trake /RIBBON/-a.

 

03_ribbon_bez_17

Bez trake /HIDE RIBBON/, postupak:

  1. Otvoriti CUSTOMIZE QUICK ACCESS TOOLBAR;
  2. Izabrati MINIMIZE RIBBON opciju;
  3. Traka /RIBBON/ se smanjuje ostaju samo nazivi kartica /HIDE RIBBON/;
  4. Kraj.

* Napomena: Za prikaz trake /RIBBON/-a vidi >>


Traka /RIBBON/   Dijelovi WORD prozora   Index