Ћирилица Милионер О игри Latinica
     
  Додатна помоћ
  Играчима је на располагању додатна помоћ и то:
  • До деветог питања поред изабраног одговора можета видјети иконицу кључа. Кликом на њу можете (само једном) провјерити да ли је изабрани одговор тачан. Након што се искористи, ова помоћ нестаје. Ова помоћ се не може користити након деветог питања. Ако се не искористи ова помоћ, добија се бонус од 1000 бодова.
  • Од десетог до четрнаестог питања омогућено је (само једном) да се замјени питање кликом на "Замјени питање". Замјена питања не може се користити прије десетог питања и на петнаестом питању. Ако се искористи ова помоћ умањује се број освојених бодова за 500.
  • Када се тражи помоћ, односно користе џокери, тада се могу видјети статистички подаци о досадашњим ефектима помоћи публике, односно пријатеља (постотак тачних одговора, број тачних и нетачних одговора).
 
     
  Правила игре - Начин играња  


Нећу да будем милионер - хоћу да знам
Arted by M4k5