Životinje /ENGLISH VOCABULARY ANIMALS/
Izgovor, provjera i testiranje - QUIZ/TEST

 

 

abc Audio
Životinje /ANIMALS/QUIZ/TEST

 

Prikazane su engleske riječi naziva životinja /ANIMALS/, grupisani su tako da se olakša učenje. QUIZ/Test olakšava pronađete riječi koje još treba da učite.

Životinje /ENGLISH VOCABULARY ANIMALS/ - 1. dio

 

Životinje /ENGLISH VOCABULARY ANIMALS/ - 2. dio

 

Životinje /ENGLISH VOCABULARY ANIMALS/ - 3. dio


Modul QUIZ/Test olakšava učenje
Na kraju pripremnih kvizova/testova korisnik dobija listu riječi koje nije znao i da ih douči. To je velika olašica (da se sazna šta znate) da se obrati posebnu pažnju na nepoznate riječi. >>> QUIZ/TEST

Kako koristiti tutorijal - Video