abc Audio /ENGLISH VOCABULARY/
Izgovor, provjera i testiranje
- QUIZ/TEST

abc Tutorials

Prikazane su engleske riječi naziva boja. Boje su grupisane tako da se olakša učenje. QUIZ/Test za riječi boja na engleskom jeziku.

O abc Audio tutijalu

Kako koristiti tutorijal - Video

Simboli/oznake korišćeni u abc Audio tutorijalu

Boje /ENGLISH VOCABULARY COLORS/

Boje /ENGLISH VOCABULARY COLORS/ - QUIZ/Test

 

Brojevi /ENGLISH VOCABULARY NUMBERS/

Brojevi /ENGLISH VOCABULARY NUMBERS/ - QUIZ/Test

 

Broj voća i povrća /ENGLISH VOCABULARY NUMBER OF FRUITS AND VEG/

Broj voća i povrća /ENGLISH VOCABULARY NUMBER OF FRUITS AND VEG/ - QUIZ/Test

 

Dijelovi tijela /ENGLISH VOCABULARY BODY PARTS/

Dijelovi tijela /ENGLISH VOCABULARY BODY PARTS/ - QUIZ/TestQUIZ po nivoima /ENGLISH VOCABULARY AUDIO LEVELS/

 

Modul QUIZ/Test olakšava učenje
Na kraju pripremnih kvizova/testova korisnik dobija listu riječi koje nije znao i da ih douči. To je velika olašica (da se sazna šta znate) da se obrati posebnu pažnju na nepoznate riječi.

Slične teme:
abc Engleske riječi A1 sa slikama /ENGLISH VOCABULARY A1 WITH IMG/

abc Engleske riječi A1 /ENGLISH VOCABULARY A1/

Index