abc Audio - Boje /ENGLISH VOCABULARY COLORS/ -
Korišćene boje u 4 seta

abc Tutorials

Prikazane su engleske riječi naziva boja. Boje su grupisane u setove tako da se olakša učenje.

  Boja /COLOR/ Audio zapis boje
   
Set 1 red Red
  Crven
Set 1 blue Blue   Plav
Set 1 yellow Yellow   Žut
Set 2 black Black
  Crn
Set 2 white White
  Bijel
Set 2 gray Gray
  Siv
Set 3 orange Orange   Narandžast
Set 3 violet Violet   Ljubičast
Set 3 green Green   Zelen
Set 4 pink Pink   Roze
Set 4 brown Brown   Smeđ;
  QUIZ/Test
QUIZ/Test modul
       

Video

Modul QUIZ/Test olakšava učenje
Na kraju pripremnih kvizova/testova korisnik dobija listu riječi koje nije znao i da ih douči. To je velika olašica (da se sazna šta znate) da se obrati posebnu pažnju na nepoznate riječi.

QUIZ/TEST

Slične teme:

 

Index