Boje /ENGLISH VOCABULARY COLORS/
Crna, bijela i siva /BLACK, WHITE & GRAY/ 2. dio

 

 

abc Audio

 


Boje /COLORS/

 

QUIZ/Test
QUIZ/Test modul

 


Black, white, gray

 

color0101
Test - Black, white, gray

 

Brojevi su grupisani da se olakša učenje. Prikazane su engleske riječi naziva Set 2 brojeva - .

  Boja /COLOR/   Audio COLOR
    Audio zapis boje
 
black   crna
 
white   bijela
 
gray   siva