abc Audio - Engleske riječi 8. razred - 14 lekcija

Nepravilni glagoli /IRREGULAR VERTBS/

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Simple Past  Audio zapis
  Past Participle Audio zapis
  Riječi
1. be was/were been biti
2. come came come doći
3. do did done raditi, činiti
4. have had had imati
5. know knew known znati, poznavati
6. let let let pustiti
7. mean meant meant misliti
8. meet met met upoznati, sresti
9. put put put staviti

 

Engleske riječi 8. razred po lekcijama

 
Rijecnik Engleske riječi 8 razred sa slikama /ENGLISH VOCABULARY 8. CLASS WITH IMAGES/
 

Nepravilni glagoli /IRREGULAR VERBS/ - 8. razred po lekcijama