abc Audio - Engleske riječi 5. razred - 2. dio

 

 


abc AudioRiječnik 5. razred sa slikama i izgovorom /ENGLISH VOCABULARY WITH IMAGES AND SPELLING/Rijecnik 5. razred /VOCABULARY 5. class WITH IMAGES/ - 2. dioQUIZ/TEST modul 2. dio


 

 

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. actress glumica
2. also takođe
3. art likovno vaspitanje
4. back natrag, nazad
5. band bend, orkestar
6. basketball košarka
7. bead perlica
8. bee pčela, pčelica
9. body tijelo
10. break odmor, raspust
11. bridge most
12. calendar kalendar
13. call zvati
14. celebrate slaviti
15. christmas božić
16. class razred
17. climb penjati se
18. clothes odjeća
19. columbus kolumbo
20. competition takmičenje
21. different različit
22. double duplo
23. drum doboš, bubanj
24. drummer dobošar
25. easter vaskrs/uskrs
26. easy lako
27. education obrazovanje, vaspitanje
28. electric električni
29. e-mail imejl, elektronska pošta
30. end kraj
31. English engleski, engleski jezik (školski predmet)
32. expert stručnjak, eksper
33. express izraziti
34. feel osječati (se)
35. figure skating umjetničko klizane
36. fit u dobroj formi/kondiciji, u dobrom stanju
37. flute flauta
38. genius genije
39. get together okupiti se
40. grade razred (i, iii, v, ix i sl.)
41. great divan, sjajan, odličan
42. guitar gitara
43. gym sala za fizičko, teretana
44. here ovdje
45. ice led
46. ice hockey hokej na ledu
47. important važan
48. instrument instrument
49. it takes potrebno je
50. jazz džez
51. jump skakati
52. jungle gym igralište sa spravama za penjanje
53. just samo
54. language jezik
55. learn učiti, naučiti
56. leave otići, napustiti
57. letter slovo
58. library biblioteka
59. like puput, kao
60. listen slušati
61. math matematika
62. mean misliti
63. middle sredina
64. mid june sredinom juna
65. minus minus
66. minute minuta
67. missing koji nedostaje
68. monkey mars penjalice, šipkeza penjanje
69. music muzičko vaspitanje
70. musician muzičar
71. nature priroda
72. need trebati
73. new year nova godina
74. number broj
75. often često
76. physical education, pe fizičko vaspitanje
77. piano klavir
78. play (an instrument) svirati
79. player igrač, svirač
80. plus plus
81. poem pjesma, poema
82. proud ponosan
83. reading čitanje
84. real pravi, stvaran
85. religious education vjeronauka
86. schoolyard školsko dvorište
87. science poznavanje prirode (školski predmet)
88. send poslati
89. serbian srpski; srpski jezik (školski predmet)
90. short kratak
91. sing pjevati
92. singer pjevač, pjevačica
93. skater klizač, klizačica
94. slide tobogan
95. small malen
96. social education, social studies poznavanje društva
97. sometimes ponekad
98. sorry žao
99. spelling spelovanje, nabrajnje slovo po slovo
100. spring proljeće
101. start početi, započeti
102. stay ostati
103. subject predmet
104. swing ljuljaška
105. the last posljednji
106. the same isti
107. there tamo
108. there is/there are ima, postoji, nalazi se
109. think misliti, razmišljati
110. time vrijeme (na časovniku)
111. tomorrow sutra
112. usually obično, uobičajeno
113. vacation raspust, godišnji odmor
114. very veoma
115. violin violina
116. want željeti
117. watch gledati, posmatrati
118. way način
119. week sedmica, nedjelju dana
120. win pobijediti
121. winter zima
122. word riječ
123. world svijet
124. write pistati, napisati
125. writing pisanje
126. year Godina

 


QUIZ sa slikama po nivoima /ENGLISH VOCABULARY IMAGES LEVELS/

 
Rijecnik 5. razred /VOCABULARY WITH IMAGES/
 


QUIZ sa slikama 2. dio