abc Audio - Engleske riječi 5. razred - 5. dio

 

 


abc AudioRijecnik 5. razred /VOCABULARY 5. class WITH IMAGES/Rijecnik 5. razred /VOCABULARY 5. class WITH IMAGES/ - 5. dioQUIZ/TEST modul 5. dio


 

 

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. aquarium akvarijum
2. baby beba
3. back ledja
4. bleeding koji kvari
5. branch grana
6. cave pećina
7. chase juriti
8. continent kontinent
9. dangerous opasan
10. dolphin delfin
11. ducking pače
12. feed hraniti
13. forest šuma
14. free slobodan
15. friendly prijateljski
16. frog žaba
17. ground tlo
18. hen kokoška
19. hippo nilski konj
20. hole rupa
21. kangaroo kengur
22. keep držati
23. kitten mače
24. man muškarac
25. nut orah
26. penguin pigvin
27. piglet prase
28. poor sirot
29. puppy štene
30. rescue spašavanje
31. animal rescue služba koja pomaže ugroženim ili povrijeđenim životinjama
32. rhino nosorog
33. run after juriti nekoga
34. run away from bježati od nekoga
35. shark ajkula
36. spot mjesto
37. squirrel vjeverica
38. strange neobičan
39. tank rezervoar
40. thing stvorenje
41. turtle kornjača
42. upset uzrujan
43. whale kit
44. wild divlji
45. wilderness divljina
46. wildlife divlje životinje i biljke
47. wind vjetar
48. woman žena

 


QUIZ sa slikama po nivoima /ENGLISH VOCABULARY IMAGES LEVELS/

 
Rijecnik 5. razred /VOCABULARY WITH IMAGES/
 


QUIZ sa slikama 5. dio