abc Audio - Engleske riječi 5. razred - 11 lekcija

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. welcome dobrodošli
2. happy srećan
3. moment trenutak, moment
4. uncle ujak, stric
5. wait čekati
6. airport aerodrom
7. aunt tetka
8. children djeca
9. wait čekati
10. home dom
11. can moći, znati, umjeti
12. together zajedno
13. again ponovo, opet
14. after poslije, nakon
15. all svi
16. very veoma
17. happy srećan
18. excited uzbuđen
19. can moći, znati, umjeti
20. spend provoditi
21. month mjesec
22. mother majka
23. can moći, znati, umjeti
24. spend provoditi
25. some neki
26. time vrijeme (na satu)
27. brother brat
28. again ponovo, opet
29. but ali, međutim
30. live živjeti
31. the same isti
32. country zemlja
33. together zajedno
34. uncle ujak, stric
35. welcome dobrodošli
36. welcome dobrodošli
37. look gledati, izgledati
38. small mali
39. children djeca
40. wait čekati
41. see vidjeti
42. uncle ujak, stric
43. uncle ujak, stric
44. wait čekati
45. home dom
46. go ići
47. there tamo
48. now sada

 


QUIZ sa slikama po nivoima /ENGLISH VOCABULARY IMAGES LEVELS/

 
Rijecnik Engleske riječi 8 razred sa slikama /ENGLISH VOCABULARY 8. CLASS WITH IMAGES/
 


QUIZ sa slikama 8. razred 1. dio