abc Audio - Engleske riječi 6. razred - Početna slova (c, d, e) - 2. dio

 

 


abc AudioRijecnik 6. razred /VOCABULARY 6. class WITH IMAGES/Rijecnik 6. razred /VOCABULARY 6. class WITH IMAGES/ - 2. dioQUIZ/TEST modul 2. dio


 

 

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. cabinet kuhinjski ormarić
2. camera foto-aparat
3. camp kampovati, logovati
4. canyon kanjon
5. cart zaprega
6. cartoon character lik iy crtanog filma
7. catch a cold nazepsti
8. celebrity slavna ličnost
9. channel kanal, program (televizijski
10. charming ljubak, mio
11. chat ćaskati
12. cheek obraz
13. cheese fries pomfrit sa topljenim sirom
14. china kina
15. chinatown kineska četvrt
16. chinese kineski
17. chocolate syrup sirup od čokalade
18. chopsticks (kineski) štapići za jelo
19. civilization civilizacija
20. climate change klimatska promjena
21. closet ormar
22. cloth platno
23. combine kombinovati
24. come out izaći u prodaju, biti šušten u promet
25. compass kompas
26. concertmaster concert majstor
27. confluence ušće
28. cool odličan, super
29. corner ugao
30. count brojati (imati)
31. couple (bračni) par
32. court sud
33. cream šlag
34. crime zločin
35. criminal kriminalac
36. croissant kroasan (vrsta peciva)
37. cruel grub, okrutan
38. cucumber krastavac
39. cupboard vitrina, oramrič
40. cupcake kolač u papirnoj čašici
41. cure lijek
42. decide odlučiti
43. decorate ukrasiti
44. decoration ukras
45. delicious ukusan
46. delighted oduševljen
47. deserve zaslužiti
48. destroy uništiti
49. develop razviti (se)
50. development razvoj
51. discover otkriti
52. discovery otkriće
53. discuss diskutovati, razgovarati
54. discussion diskusija, razgovor
55. disease bolest
56. dishwasher mašina za pranje sudova
57. divorce razvod
58. document document
59. donkey magarac
60. drawer ladica
61. dresser komoda sa ladicama
62. drive voziti
63. eager željan, nstrpljiv
64. earn zaraditi
65. earth zemlja (planeta)
66. eiffel tower afelov toranj
67. electirc stove električni štednjak
68. elementary school osnovna škola
69. endangered ugrožen
70. especially posebno, naročito
71. essay esej, školski sastav
72. european evropski
73. event događaj
74. everyday titems stvari za svakodnevnu upotrebu
75. exactly tačno, upravo
76. excited uzbuđen
77. explorer istraživač
78. extinction izumiranje

 


QUIZ sa slikama po nivoima /ENGLISH VOCABULARY IMAGES LEVELS/

 
Rijecnik 6. razred /VOCABULARY 6. class WITH IMAGES/
 


QUIZ sa slikama 2. dio